เกาะราชา เต็มวัน - 1 Day

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ
 • เพี่อความปลอดภัยของลูกค้าไม่อนุญาตหญิงมีครรภ์ หรือ ทารกที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบ หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุ 70 ปี หรือ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด เดินทางในโปรแกรมเกาะนี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีค่าบริการ
 • อาหารกลางวันที่จัดเตรียมเป็นอาหารไทยสากล (ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้าทานมังสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง เพื่อทางเราได้จัดเตรียมอาหารสำหรับท่าน
 • กรุณาอย่านำของที่มีค่าใดๆ ที่ไม่จำเป็นในการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าที่สูญหายหรือเสียหาย
Day 1

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือฉลอง
09.30 น. มาถึงที่ท่าเรือฉลอง รับประทานของว่าง เครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ) และฟังคำแนะนำโปรแกรมโดยมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์
10.00 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรือฉลองโดยเรือเร็ว เพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เกาะราชาใหญ่ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
10.30 น. ถึงเกาะราชา บริเวณอ่าวปะตก (Patak) ท่านสามารถดำผิวน้ำชมปะการัง เล่นน้ำ เดินเล่นริมชายหาดหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. เดินทางออกไปดำผิวน้ำชมปะการังบริเวณ อ่าวขอนแค ( Konkae Bay) หรืออ่าวสยาม ( Siam Bay) มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการดำน้ำ ดูปะการังที่สวยน้ำและปลาหลากหลายสี
12.30 น. เดินทางต่อไปยังร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยและอาหารหลากเมนู เดินทางไปจุดชมวิว เพื่อเก็บภาพความประทับใจ และภาพสำหรับการจดจำ หรือ เดินเล่นริมชายหาดหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา มุงหน้าสู่ท่าเทียบเรือฉลอง
16.00 น. ถึงท่าเรือและนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดีภาพ พร้อมกับความประทับใจ

รวม

 • รถตู้รับ – ส่งจากโรงแรมที่พักไปกลับท่าเรือ (บริเวณป่าตอง กะตะ และกะรน ฟรีรถตู้รับ-ส่ง นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว สอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)
 • กาแฟ ชา และเครื่องดื่มบริการ
 • เรือเร็ว
 • น้ำดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล
 • มัคคุเทศก์ค่อยให้ข้อมูลและบริการตลอดโปรแกรม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้นสำหรับดูปะการัง (หน้ากาก, ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)

ไม่รวม

 • เสื้อยืด
 • ผ้าขนหนู
 • โลชันกันแดด
 • แว่นกันแดด
 • กระเป๋าใบเล็ก

You can send your enquiry via the form below.

เกาะราชา เต็มวัน
thThai