เที่ยวเขาสก วันเดย์ทริป - 1 Day

     เขื่อนรัชชประภา หรือ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดดเด่นสุดๆ ด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาล ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน และผืนป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

     แต่นอกจากความสวยแล้ว เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านและชาวประมงในละแวกนั้นไว้มากมาย ที่นี่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสก และยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า แหล่งกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อการเพาะปลูก ช่วยบรรเอาอุทกภัย และแก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม แค่นี้ยังไม่พอ ที่นี่ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ เพื่อให้ชาวบ้านหารายได้เลี้ยงชีพอีกด้วย

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ
 • เพี่อความปลอดภัยของลูกค้าไม่อนุญาตหญิงมีครรภ์ หรือ ทารกที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบ หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุ 70 ปี หรือ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด เดินทางในโปรแกรมเกาะนี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีค่าบริการ
 • อาหารกลางวันที่จัดเตรียมเป็นอาหารไทยสากล (ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้าทานมังสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง เพื่อทางเราได้จัดเตรียมอาหารสำหรับท่าน
 • กรุณาอย่านำของที่มีค่าใดๆ ที่ไม่จำเป็นในการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าที่สูญหายหรือเสียหาย
Day 1

06:00 AM รับท่านจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
07:30 AM – 08:00 AM มาถึงที่ท่าเรือ รับประทานของว่าง เครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ) และฟังคำแนะนำโปรแกรมโดยมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์
08:30 AM เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว เพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เกาะห้า
09:50 AM เดินทางถึงเกาะห้า ดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 1 ณ ใจกลางเกาะห้า
11:30 AM นำทุกท่านขึ้นเกาะรอกนอก ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ชมความสวยงามของหาดทรายขาว ณ อ่าวม่านไทร
12:00 PM รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หลังรับประทานอาหาร ท่านพักผ่อนบนชายหาดได้ตามอัธยาศัย
13:30 PM นำทุกท่านดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามหลากหลายชนิดตามธรรมชาติ จุดที่ 2 ณ อ่าวหลักเขตสยาม เกาะรอกในและดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 3 ณ อ่าวปากร่อง หรือ อ่าวแหลมสน ท่านที่ไม่ต้องการดำน้ำสามารถเลือกอิสระบนชายหาดอ่าวม่านไทร เกาะรอกนอก เล่นน้ำตามอัธยาศัย
15:00 PM ท่านที่เลือกไม่ไปดำน้ำออกจากหาดม่านไทรโดยเรือหางยาว ไปยังเรือเร็ว
15:30 PM เดินทางออกจากเกาะรอก มุ่งหน้าสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
17:00 PM ถึงท่าเรือและนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดีภาพพร้อมกับความประทับใจ

รวม

 • อาหาร
 • กิจกรรม
 • ไกด์นำเที่ยว
 • เรือหางยาว
 • ประกันอุบัติเหตุ

ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน

You can send your enquiry via the form below.

เที่ยวเขาสก วันเดย์ทริป
thThai