เรือหางยาว Normal

สถานที่ปลายทางเรือเปล่าอุปกรณ์ตกหมึก ตกปลา
เกาะเฮ3,000 THB4,000 THB
3 เกาะ (เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะทะนาน)4,800 THB
4 เกาะ (เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะทะนาน เกาะแอล) ตกหมึก5,500 THB
เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ6,800 THB
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย7,600 THB
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไม้ท่อน8,900 THB

ไม่เกิน 7 คน ราคานี้รวม ราคานี้รวมอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม ห่วงยาง และพร็อพสำหรับถ่ายรูป

เรือหางยาว VIP

สถานที่ปลายทาง10 คน12 คน14 คน
อ่าวพังงา5,500 THB
เกาะเฮ บานาน่าบีช (ค่าขึ้นเกาะท่านละ 100 บาท)6,500 THB7,200 THB7,500 THB
3 เกาะ (เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะทะนาน)7,300 THB8,000 THB8,700 THB
4 เกาะ (เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะทะนาน เกาะแอล) ตกหมึก7,700 THB8,400 THB9,100 THB
เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ8,700 THB9,400 THB10,000 THB
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย10,300 THB11,000 THB11,700 THB
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย เกาะไม้ท่อน10,700 THB11,500 THB12,200 THB

ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม ห่วงยาง และพร็อพสำหรับถ่ายรูป