เรือตกหมึก

เรือตกหมึก ตกปลา

สถานที่ปลายทางกลางวัน (08:00-17:00)กลางคืน (18:00-00.00)
เกาะเฮ13,000 THB14,000 THB
เกาะราชาใหญ่16,000 THB
เกาะดอกไม้16,000 THB17,000 THB
เกาะดอกไม้ – เกาะไม้ท่อน18,000 THB
เกาะราชาน้อย18,000 THB