เรือสปีดโบ๊ท

เรือสปีดโบ๊ท

จากถึงDEP. – ARR.ผู้ใหญ่เด็ก
ภูเก็ตลันตา12.00 – 13.301700750
หลีเป๊ะ08.30 – 13.3039001790
พีพี (ต้นไทร)08.30 – 09.301000800
พีพี (ต้นไทร)09.00 – 10.001000800
พีพี (ต้นไทร)11.00 – 12.001000800
พีพี (ต้นไทร)12.30 – 13.301000800
พีพี (ต้นไทร)13.30 – 14.301000800
พีพี (ต้นไทร)14.00 – 15.001000800
พีพี (แหลมตง)08.30 – 10.001100900
พีพี (แหลมตง)12.30 – 14.001100900
พีพี (แหลมตง)13.30 – 15.001100900
เกาะพีพี (ต้นไทร)ลันตา09.30 – 10.00700450
ลันตา16.00 – 16.30700450
ไร่เลย์10.00 – 11.001000700
ไร่เลย์13.00 – 13.401000700
อ่าวนาง13.00 – 13.401000400
เกาะยาวใหญ่13.00 – 14.301200500
เกาะยาวน้อย13.00 – 14.401200500
ภูเก็ต08.30 – 09.301000800
ภูเก็ต09.00 – 09.301000800
ภูเก็ต11.00 – 12.001000800
ภูเก็ต13.00 – 15.301000800
ภูเก็ต13.30 – 14.301000800
ภูเก็ต14.00 – 15.001000800
ภูเก็ต15.00 – 16.001000800
เกาะยาวใหญ่อ่าวนาง11.00 – 11.40650500
ไร่เลย์11.00 – 12.00800600
เกาะพีพี11.00 – 12.301200700
เกาะยาวน้อยอ่าวนาง11.10 – 11.40650500
ไร่เลย์11.10 – 12.00800600
เกาะพีพี11.10 – 12.3012001000
อ่าวนางเกาะพีพี11.40 – 12.301000700
เกาะยาวน้อย14.00 – 14.30650500
เกาะยาวใหญ่14.00 – 14.40650500
ภูเก็ต14.00 – 15.301200700
ไร่เลย์เกาะพีพี12.00 – 12.301000700
เกาะยาวน้อย13.40 – 14.30800600
เกาะยาวใหญ่13.40 – 14.40800600
ภูเก็ต13.40 – 15.301200700
ลันตาหลีเป๊ะ10.30 – 13.3021001700
ภูเก็ต12.50 – 14.3017001200
เกาะพีพี12.50 – 13.30900700
หลีเป๊ะลันตา09.00 – 12.0021001700
เกาะพีพี09.00 – 13.3025001700
ภูเก็ต09.00 – 14.3039002600
  • ราคานี้ไม่รวมรถรับ-ส่ง
  • ลูกค้าสนใจรถรับ-ส่ง สอบถามเพิ่มเติมได้
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
  • สำหรับเส้นทางเดินเรือในหน้า Low Season บางเส้นทางเรือไม่ออกหรือมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง