เรือยอร์ช

ค่าบริการเรือยอร์ช

สถานที่ปลายทางครึ่งวันเต็มวัน
เกาะเฮ14,000 THB18,000 THB
Sunset แหลมพรหมเทพ15,000 THB
เกาะเฮ – แหลมพรหมเทพ15,000 THB19,000 THB
เกาะไม้ท่อน – เกาะเฮ17,000 THB22,000 THB
เกาะไข่นอก – เกาะไข่นุ้ย25,000 THB
เกาะไข่นอก – เกาะไข่นุ้ย – เกาะไม้ท่อน27,000 THB
เกาะราชาใหญ่ – เกาะเฮ28,000 THB
เกาะราชาใหญ่ – เกาะเฮ – แหลมพรหมเทพ30,000 THB
อ่าวพังงา33,000 THB
เกาะพีพี38,000 THB
ค้างคืนนอนบนเรือสอบถาม