เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก

จากถึงเวลาผู้ใหญ่เด็ก
พีพี (ต้นไทร) ภูเก็ต 11.00 -13.00 700600
14.30 – 16.30 700600
15.00 – 17.00 700600
10.00 – 13.00  700600
พีพี (ท่าเรือแหลมตง) ภูเก็ต 10.00 – 13.00  800700
ภูเก็ตพีพี (ท่าเรือแหลมตง)13.45 – 16.45800700
ภูเก็ตพีพี (ต้นไทร)08.30 – 10.30700600
พีพี (ต้นไทร)09.00 – 11.00700600
พีพี (ต้นไทร)11.00 – 13.00700600
พีพี (ต้นไทร)13.45 – 15.45700600
อ่าวนาง08.30 – 10.30700500
ไร่เลย์08.30 – 10.45700500
ลันตา08.30 – 12.45900650
อ่าวนางพีพี (ต้นไทร)09.30 – 11.30450350
ลันตา10.30 – 12.45550400
ภูเก็ต15.00 – 17.15700500
ไร่เลย์พีพี (ต้นไทร)09.45 – 11.30450350
ลันตา10.45 – 12.45550400
ภูเก็ต15.15 – 17.15700500
ลันตาไร่เลย์13.30 – 15.15550400
พีพี (ต้นไทร)10.30 – 11.00500400
อ่าวนาง13.30 – 15.30500400
ภูเก็ต13.30 – 17.15900650
  • ราคานี้ไม่รวมรถรับ-ส่ง
  • ลูกค้าสนใจรถรับ-ส่ง สอบถามเพิ่มเติมได้
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
  • สำหรับเส้นทางเดินเรือในหน้า Low Season บางเส้นทางเรือไม่ออกหรือมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง